ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Назвіть основні періоди, що їх пройшла у своєму розвитку новітня українська культура.

1. Назвіть основні періоди, що їх пройшла у своєму розвитку новітня українська культура.

2. Які досягнення мав процес розбудови національної української освіти у добу національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр.?

3. З якою метою у 20-х рр. ХХ ст. була запроваджена ленінська політика “коренізації” і які реальні наслідки вона мала в Україні?

4. Назвіть перший політичний судовий процес, спрямований проти діячів української культури.

5. Назвіть представників “розстріляного відродження” в українській культурі.

6. Коли в Україні було запроваджено телебачення?

7. Хто такі “шістдесятники”? Який вплив справив рух “шістдесятників” на розвиток української радянської культури?

8. Поясність значення терміна “дисидент”. Назвіть центри дисидентського руху в Україні.

9. Коли і чому сформувалася Українська Ґельсінська Група, хто до неї увійшов і яка доля її членів?

10. Коли був прийнятий “Закон про мови в Українській РСР”, який його зміст? Як здійснювалося його запровадження?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. В якій губернії було відкрито найбільше українських середніх навчальних закладів у добу Центральної Ради?

a. У Київській

b. У Полтавській

c. У Подільській

d. У Чернігівській

2. Де відкрився перший український народний університет за доби Центральної Ради?

a. У Полтаві

b. У Миколаєві

c. У Харкові

d. У Києві

3. У яких містах 1918 року відкрилися державні українські університети?

a. У Полтаві та Києві

b. У Києві та Кам'янці-Подільському

c.В Одесі та Києві

d. У Києві та Катеринославі

4. Хто став першим президентом Української Академії Наук?

a) М.Грушевський

b) А.Кримський

c) В.Вернадський

d) Д.Багалій

5. Хто керував роботою Молодого театру, заснованогоу Києві у 1918 році?

a. О.Загаров

b. Б.Кривецький

c. П.Саксаганський

d. Л.Курбас

6. Якого року було проголошено курс на "коренізацію" ("українізацію")?

a. 1923 року

b. 1925 року

c. 1933 року

d. 1917 року

7. Який фільм О. Довженка на Всесвітній виставці в Брюсселі включено до почесного списку двадцяти найкращих фільмів усіх часів і народів?

a. “Звенигора”

b. “Арсенал”

c. “Земля”

d. “Аероград”,

8. Де і коли в культурному житті України був проведений Перший фестиваль “Червона рута”?

a. Київ,1991 рік

b. Чернівці, 1989 рік

c. Чернігів 1989 рік

d. Львів 1982 рік

9. В якому році Верховна Рада прийняла “Закон про мови в Українській РСР”, яким українська мова оголошувалася державною

a. у 1991 р.

b. у 1989 р.c. у 1990 р.

d. у 1979 р.

10. Коли була проголошена незалежність України?

a. 19 лютого 1992 року

b. 28 червня 1991 року

c. 24 серпня 1991 року

d. 26 серпня 1992 року


Зміст

Вступ


9571174268896702.html
9571202520626891.html
    PR.RU™